// Yukarıya ÇıkYÖNETİM KURULU (Kurucu)

 

YÖNETİCİ

 

ÖĞRETMEN

 

ÖĞRENCİ

 

VELİ

 
 
   YÖNETİM KURULU BAŞKANI (Kurucu)

ÖZEL OKULLAR

Yönetim Kurulu Başkanı (Kurucu) Giriş Sayfası

Yönetim Kurulu Başkanı / Kurucu

Bir veya birden fazla kampüsü olan eğitim kurumunda, Yönetim Kurulu Başkanı kampüslerdeki tüm eğitim süreçleri ile ilgili raporları anlık olarak izleyebilmektedir.


DEVLET OKULLARI

Türkiye genelinde bakanlık tarafından yetkilendirilen birimler, okulların tek tek, ilçe ilçe veya il il eğitim süreçlerini anlık takip ederek istedikleri raporları görebilirler.

MEB tarafından istenilen tüm eğitim süreçleri raporlanabilir.

 • MEB: Bakan / Yetkili Birimler: Türkiye genelindeki tüm okulları izleyebilir.
 • İl Milli Eğitim Müdürü: İl genelindeki tüm okulları izleyebilir.
 • İlçe Milli Eğitim Müdürü: İlçe genelindeki tüm okulları izleyebilir. 


  YÖNETİCİ

Yönetici Giriş Sayfası
 • Yeni eğitim - öğretim yılını kolayca planlayarak, öğretmenler için Akıllı Haftalık Ders Çizelgesini hazırlayıp, sınıflara öğrenci yerleştirme, öğretmen atama ve zümre oluşturma gibi işlemleri yapacaklar.
 • Eğitim - öğretim yılı içindeki süreçlerden istediği aşamaları ve birimleri raporlayacaklar.
 • Kaliteli içerik hazırlayan öğretmenleri tespit ederek ödüllendirilmelerini sağlayacaklardır.
 • Öğretmen, öğrenci ve veli ile iletişim hâlinde olacaklar.
 • BİLİGUS, MEB'in güncel ders müfredatından oluşan veri tabanına sahiptir.
 • Değişen ders müfredatları anında entegre edilmektedir.
 • Diğer kampüslerle iletişimi yönetebilecekler.

Okulun Hazır İçeriklerinin BİLİGUS'a Aktarımı

Okullar, sahip oldukları mevcut ders içeriklerini BİLİGUS'a kolayca aktararak kazanımlarla eşleştirip Okul Dijital İçerik Kütüphanesi'ne kaydedebilirler.


Biligus Yönetici Modülleri

 • BİLİGUS'u Kullanacak Eğitim Birimlerinin Yaratılması   
  • Okul öncesi
  • İlkokul
  • Ortaokul
  • Anadolu Liseleri
  • Mesleki ve Teknik Liseler
 • Eğitim Planlaması   
  • Öğretmen Tanımlama
  • Şube Tanımlama
  • Öğrenci Tanımlama
  • Veli Tanımlama
  • Zümre Atamaları
  • Akıllı Haftalık Ders Programı
  • Seçmeli Dersler ve Etkinlik
  • Personel Tanımlama
  • Sosyal Aktivite
 • İçerik Bileşenleri   
  • Kazanım Ağacı Seçimi
  • Ünite ve Tema Oluşturmak
   • Ünitelendirilmiş Okul Kazanım Ağacı
  • Hazır Yıllık Plan
  • Akıllı Yıllık Plan
  • İçerik Hazırlama Planlaması
  • Dijital İçerik Onayı
  • Ortak Sınav Paylaşımı
  • Ortak Ödev Paylaşımı
  • Dijital İçerik Kütüphane Yönetimi
   • Materyal Yönetimi
   • İçerik Yönetimi
   • Dijital Kitap
   • Kalite Yönetimi
   • İçe-Dışa Aktar
 • İzleme ve Raporlama   
  • Öğretmenler
   • Yıllara Göre Öğretmen Başarısı
  • Öğrenciler
   • Öğrenci Devamsızlık
   • Yıllara Göre Öğrenci Başarısı
  • Sınıflar
   • Şube Ders Durum Raporu
  • Zümre Çalışmaları
  • Yöneticiler
   • Öğretmen Ders, Şube Atama Durumu
   • Şube Öğrenci
   • Zümre
   • İçerik Hazırlama Planlaması
   • Kazanım Ağacı Seçimi
  • Görevlendirme
   • Görev Atama
  • Akıllı Haftalık Ders Programı
  • Akıllı Yıllık Plan
  • İçerik Hazırlama Planlaması
  • Ölçme ve Değerlendirme Raporları
   • Madde Analiz Raporu
   • Şube Madde Analizi
   • Sınav İstatistikleri
   • Öğrenci Sınav Özeti
   • Öğrenci Sınav Sonuç Belgesi
   • Şube Sınav Sonuç Belgesi
   • Okul Sınav Sonuç Belgesi
   • Soru Zorlukları
   • Öğretmen Öğretme Başarısı
  • Rehberlik Raporları
   • Özel Gereksinimli Öğrenci Raporları
   • Psikolojik Danışmanlık Raporları
   • Bireysel Görüşme Raporları
  • Dijital İçerik Kütüphanesi
   • Materyal Yönetimi
   • İçerik Yönetimi
   • Dijital Kitap
   • Kalite Yönetimi
   • İçe-Dışa Aktar
 •  Diğer Kampüslerle İletişim
 •  Mobil Uygulama 


  ÖĞRETMEN

Öğretmen Giriş Sayfası

 • Eğitim - öğretim yılı boyunca okutacağı dersleri, sınıfları, yıllık planları, günlük iş planları ve zümre çalışmalarını aynı anda yönetebilme.Kazanım bazlı hazırladıkları ders içerik senaryolarını

 • Matematik Akıllı Editörü
 • Fen Bilimleri Akıllı Editörü
 • Sosyal Bilgiler Akıllı Editörü
 • Yabancı Diller Akıllı Editörü

yardımı ile kolayca dijital ortama aktaracaklar.

Akıllı Editörlerle dijital ortama aktarılan içerikler, Okulun Dijital İçerik kütüphanesi'ni oluşturur.

Akıllı Fen Bilimleri Editörü


İçerik Gezgini / Konu Anlatımı / Ders İşleniş Paketi Hazırlama


 • İçerik Gezgini arayüzü ile Okul Dijital İçerik Kütüphanesindeki kazanım bazlı içeriklere erişerek, işleniş yapacağı sınıfın ders saatine göre işleniş paketlerini hazırlar.
 • Ders işleniş paketlerini, Akıllı Haftalık Ders Çizelgesinde ilgili sınıfın ders saatine linkler. Sınıfta Akıllı Haftalık Ders Çizelgesinde ilgili ders saatine tıklayarak ders işleniş paketlerine erişerek ihtiyacı olan içeriğe ulaşır.

 • Akıllı Haftalık Ders Çizelgesindeki sınıf aktiviteleri ekranında; sınıf yoklaması, ders işleniş ayrıntıları ve öğrencilerle içerik paylaşımını planlayabilir.
 • Öğretmenler, okul veri tabanında tutulan kayıtlara erişerek yıl boyunca tüm ders işlenişlerini ve öğrencilerinin öğrenme aşamalarını raporlayabilirler.
 • Öğretmenler BİLİGUS ile önceki eğitim – öğretim yıllarının veri tabanına erişerek istedikleri raporları analiz ederek geleceği planlayabilirler.
 • Kendi okulunda ve diğer okullarda meslektaşları ile iletişim.
 • Kısacası öğretmenler BİLİGUS ile mesleki hayalini gerçekleştiriyorlar.

Dış Kaynak Kullanımı

Öğretmenler, içerik sağlayıcılarının hazırladığı ücretli veya ücretsiz ders içerikleri ile internet ortamından kullanmak istedikleri içerikleri ders işlenişlerinde kullanabiliyorlar.


Biligus Öğretmen Modülleri

 • Akıllı Editörlerle Kazanım Bazlı İçerik Hazırlama, Kullanma ve Takibi   
  • Konu Anlatımı
  • Alıştırma
  • Test Soruları
 • İçerik Gezgini / Okul Dijital İçerik Kütüphanesi ve Dış Kaynak Kullanımı   
  • Konu Anlatımı
  • Alıştırmalar
  • Test Soruları
  • Sınavlar
  • Dosya
  • Ödev
  • Performans
  • Dış Kaynak Kullanımı
 • Online Sınav ve Ödev   
  • Sınav Hazırlama, Uygulama, Değerlendirme ve Geri Bildirim
  • Ödev Yollama ve Takibi
  • Performans Görevi
  • Dosya Paylaşımı
 •  Akıllı Yıllık Plan
 • Akıllı Haftalık Ders Çizelgesi   
  • Ders İşleniş Bilgileri
  • Ders İşleniş Paketleri
   • Konu Anlatımı
   • Alıştırma
   • Test
   • Sınav
  • Günlük Yoklama
  • İçerik Paylaşımı
  • Performans Yollama ve Takibi
  • Kazanım Detay Bilgileri
 • Sınıf Aktiviteleri   
  • İçerik Paylaşımı
  • Ödev Yollama
  • Ödev Takibi
  • Performans Yollama
  • Performans Takibi
  • Not Girişi
  • Tartışma
  • Öğrenci Hakkında Yorum Yapma, Öğrenci ve Veli ile Paylaşım
  • Öğrencilerin Kazanım Öğrenme Seviyelerinin Belirlenmesi
  • Ders İşleniş Bilgilerinin Kaydı
  • Eğitim Yılı İçindeki Ders İşleniş Verilerini Sorgulama
 • Ölçme ve Değerlendirme   
  • Madde Analizi Raporu
  • Şube Madde Analizi
  • Sınav İstatistikleri
  • Öğrenci Sınav Özeti
  • Öğrenci Sınav Sonuç Belgesi
  • Şube Sınav Sonuç Belgesi
  • Soru Zorlukları
 • Zümre Çalışmaları   
  • Kazanım Ağacı Seçimi
  • Ünite ve Tema Oluşturmak
  • Hazır Yıllık Plan
  • Akıllı Yıllık Plan
  • İçerik Hazırlama Planlaması
  • Dijital İçerik Onayı
  • Ortak Sınav Hazırlama Görevi
  • Ortak Sınav Oluşturmak
  • Ortak Sınav Paylaşımı
  • Ortak Ödev Hazırlama Görevi
  • Ortak Ödev Oluştur
  • Ortak Ödev Paylaşımı
  • Genel Deneme Sınavı (TEOG, YGS, LYS)
  • Zümre Toplantıları
  • Dijital İçerik Kütüphane Yönetimi
 •  Öğrenci Eğitim Sürecini Takip
 •  Alıştırma Şablonları
 •  Alıştırma ve Test Sorularını Taksonometri ile Hazırlama
 •  Belirtke Tablosu
 •  Eğitim Materyalleri Kütüphanesi
 •  Hazır İçeriklerin BİLİGUS'a Aktarımı
 • Öğretmen Yardımcı Araçları   
  • Günlük İş Planı
  • Görevler
  • Mesajlar
  • Öğrenci ve Öğretmenlerle Tartışma
 •  Mobil Uygulama


 
  ÖĞRENCİ


Öğrenci Giriş Sayfası
 • Okulda işledikleri dersleri tekrar edebilecek, kaçırdıkları dersleri alabilecek, sınav sonuçlarını ve öğrenme seviye raporlarını görebilecekler.
 • Eğitim süreçlerinde öğretmen, yönetim ve rehberlik birimleri ile iletişim içinde olacak.
 • Sınıf ve okul arkadaşları ile her an haberleşerek ortak ders ve sosyal projelerini birlikte gerçekleştirebilecekler.
 • Eğitim sürecinin değerlendirilmesi ile eksik yanları giderilerek daha başarılı bir eğitim hayatına sahip olacaklar.
 • Önceki eğitim yıllarına ait verilere BİLİGUS veri tabanından erişerek gelecek planlamasını yapabilecekler.

Biligus Öğrenci Modülleri 
  VELİ

Veli Giriş Sayfası
 • Çocuğunun nasıl bir okul hayatı olduğunu görebilecek ve böylece güven unsurunu en yüksek seviyeye çıkaracak.
 • Çocuğunun sınıf öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını tanıyabilecek, verilen ödevlerin takibini yapabilecek ve çocuğunun sınavlardan aldığı notları görebilecek.
 • Çocuğunun öğrenme seviye raporlarını takip ederek varsa eksik yönlerinin giderilmesi için okul yönetimi ile işbirliği yapabilecek.
 • Okul yönetimi, öğretmenler ve veliler, öğrencinin başarılı olabilmesi için özel çözümler üretebilirler.

Biligus Veli Modülleri 
KAYIT MODÜLÜKayıt Modülü Giriş Sayfası 


REHBERLİK MODÜLÜRehberlik Modülü Giriş Sayfası
 • Anasayfa   
  • Bireysel Görüşme
  • Psikolojik Danışmanlık
  • Planlama
  • Mesajlar
  • Takvim
 • Raporlar   
  • Özel Gereksinimli Öğrenci Raporları
  • Psikolojik Danışmanlık Raporları
  • Bireysel Görüşme Raporları
Ar-Ge ve İnovasyon Desteği